Over NanoToolSelector

In opdracht van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Kennis- en informatiepunt risico’s Nanotechnologie (KIR-nano) van het RIVM aan Caesar Consult Nijmegen gevraagd om beschikbare nano-instrumenten die de praktijk (kunnen) ondersteunen bij het veilig werken met nanomaterialen op de werkplek te evalueren.

De onderzoeksresultaten worden gedeeld via deze website. NanoToolSelector.nl geeft op een snelle manier inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse instrumenten op basis van enkele tientallen kenmerken op de volgende deelgebieden:

  • Beschikbaarheid
  • Toepassingsgebied
  • Kennisniveau beoogde gebruiker
  • Gebruik
  • Kwaliteit

Welke kenmerken precies onder deze deelgebieden vallen en hoe de nanotools hierop zijn beoordeeld, is te lezen in het onderzoeksrapport dat ten grondslag ligt aan NanoToolSelector.nl.

Middels de keuzehulp op NanoToolSelector.nl kunt u zelf een nanotool selecteren die het beste aansluit bij uw praktijkbehoefte op basis van kenmerken die voor u relevant zijn.

Bij vragen of opmerkingen over deze website of het uitgevoerde onderzoek kunt u contact opnemen met KIR-nano via kir-nano@rivm.nl.

Mocht u meer ondersteuning wensen bij het maken van een keuze voor een nanotool, dan kunt u voor advies op maat contact opnemen met Nanocentre.